Invixo Ltd
Obecnie  coraz  popularniejsza  staje  się  tendencja by kosztowne reklamy  rozpowszechniane za pomocą telewizji, radia, prasy bądź też bilbordów, które skierowane są w głównej mierze do mało sprecyzowanych odbiorców, zastępować ekonomicznym i bardziej skutecznym sposobem jakim jest marketing bezpośredni. Przedstawione wcześniej metody reklamowe powoli zaczynają być formami przekazu, które są  niestety  mało  efektywne, dlatego przedsiębiorcy  szukają  nowych rozwiązań by  skuteczniej  trafiać z ofertą  do  klientów.  Niewątpliwie najskuteczniejszym  sposobem jest prezentacja  produktu  w  bezpośredni  sposób.  Ponieważ opiera  się  na  indywidualnym  kontakcie  z  wyraźnie sprecyzowanym  konsumentem.  INVIXO  jest  firmą  specjalizująca się  wdrażaniem bezpośrednich  form  marketingowych.  INVIXO, jak każdy  „rekin  biznesu”  zdaje  sobie  sprawę, iż marketing bezpośredni skutecznie funkcjonuje bez technik pośrednich, jednak nigdy odwrotnie.  

O Invixo: http://invixo.pl/invixo-sp-zoo-o-firmie/

Chcąc prowadzić dobrze prosperujące przedsiębiorstwo w XXI wieku, każdy przedsiębiorczy prezes wielkiej korporacji, zdaje sobie sprawę, iż o powodzeniu jego organizacji decyduje właściwe dobranie odpowiednich  technik  marketingowych,  dlatego  należy pamiętać,  że  drogie  metody  niekoniecznie są  najlepsze.  W większości  przypadków  mniejszy  wkład  finansowy  daje  większe korzyści.  Zaletą stosowania przez firmę INVIXO marketingu bezpośredniego  jest   niewątpliwie elastyczność reagowania na potrzeby pojawiające się na rynku konsumenckim. Dzięki czemu firma potrafi dostrzec i wykorzystać  pojawiające  się nowe możliwości, i w ten sposób sprostać  wymaganiom zarówno partnerów biznesowych, jak i samych odbiorców. 

###

Źródło:

http://claymanmarketingcommunications.wordpress.com/2013/08/28/the-social-media-boom-and-bust/

Contact Name:
Artur Majczyk
Role:
Managing Director
Company:
Invixo Ltd
Contact Email:
click to reveal e-mail
Company Website:
http://invixo.pl